کتری برقی فوما مدل FU-997

0 ستاره

کتری برقی فوما مدل FU-997

قیمت: >
تخفیف 0 تومان
قیمت برای شما:

صفحه محصول-متن زیر صفحه نمایش محصول


صفحه محصول-متن بالای فرم نظرات

نظرات و پیشنهادات شما

نظرات و پیشنهادات محصولات- متن بالای صفحه


موضوع :  
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس:
آدرس ایمیل :لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.

نظرات و پیشنهادات محصولات- متن پایین صفحه

صفحه محصول-متن بالای فرم نظرات

نظرات و پیشنهادات شما

نظرات و پیشنهادات محصولات- متن بالای صفحه


موضوع :  
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس:
آدرس ایمیل :لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.

نظرات و پیشنهادات محصولات- متن پایین صفحه

توان:2200W

ظرفیت: 1.7 لیتر 360 درجه

عنصر حرارت پنهان

جوش کردن ایمنی خشک

سویچ ایمنی اتوماتیک خاموش کردن

شاخص توان

خاموش شدن اتوماتیک بعد از جوش آمدن آب

چراغ LED آبی داخل