ارتباط با ما

آدرس فروشگاه: 

استان بوشهر - بندر دیلم - میدان امام حسین(ع) - خیابان امام حسین(ع) غربی دفتر پیشخوان طاهری . کد پستی 7536136836

تلفن تماس: 09171731500

فاکس: 07733255558

تلفن: 07733250000


شما از طریق فرم زیر می توانید نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید.
شکایات و پرسش ها ، انتقادات و پیشنهادات

ارتباط با :
موضوع :  
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس:
آدرس ایمیل :

   


لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.