کلمن CONTOUR 30 PATRIOTIC

0 ستاره

کلمن CONTOUR 30 PATRIOTIC

قیمت: >
تخفیف 0 تومان
قیمت برای شما:

صفحه محصول-متن زیر صفحه نمایش محصول


صفحه محصول-متن بالای فرم نظرات

نظرات و پیشنهادات شما

نظرات و پیشنهادات محصولات- متن بالای صفحه


موضوع :  
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس:
آدرس ایمیل :لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.

نظرات و پیشنهادات محصولات- متن پایین صفحه

صفحه محصول-متن بالای فرم نظرات

نظرات و پیشنهادات شما

نظرات و پیشنهادات محصولات- متن بالای صفحه


موضوع :  
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس:
آدرس ایمیل :لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.

نظرات و پیشنهادات محصولات- متن پایین صفحه

منحنی پشت برای راحتی حمل و نقل نهایی متمایز می شود

دستگیره 3 نقطه ای برای حمل راحت دست

قالب در دسته های جانبی برای حمل اختیاری با دو دست حمل آسان در داخل/خارج از وسیله نقلیه

جعبه بسته: 4

ظرفیت کوارتز: 30

ظرفیت قوطی: 41

ظرفیت لیتر: 28