کلمن QUANTUM 12

0 ستاره

کلمن QUANTUM 12

قیمت: >
تخفیف 0 تومان
قیمت برای شما:

صفحه محصول-متن زیر صفحه نمایش محصول


صفحه محصول-متن بالای فرم نظرات

نظرات و پیشنهادات شما

نظرات و پیشنهادات محصولات- متن بالای صفحه


موضوع :  
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس:
آدرس ایمیل :لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.

نظرات و پیشنهادات محصولات- متن پایین صفحه

صفحه محصول-متن بالای فرم نظرات

نظرات و پیشنهادات شما

نظرات و پیشنهادات محصولات- متن بالای صفحه


موضوع :  
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس:
آدرس ایمیل :لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.

نظرات و پیشنهادات محصولات- متن پایین صفحه

محفظه ذخیره سازی خشک در درب

دارنده دو فنجان خود تخلیه

کانال تخلیه یکپارچه

درب قفل شده

عقب منحنی ارگونومیک_حمل راحتتر 

متناسب با بطری بلند

جعبه بسته: 2

ظرفیت قوطی: 18

ظرفیت کوارتز: 12

ظرفیت لیتر: 11