چای ساز فوما مدل FU-1509

0 ستاره

چای ساز فوما مدل FU-1509

قیمت: >
تخفیف 0 تومان
قیمت برای شما:

صفحه محصول-متن زیر صفحه نمایش محصول


صفحه محصول-متن بالای فرم نظرات

نظرات و پیشنهادات شما

نظرات و پیشنهادات محصولات- متن بالای صفحه


موضوع :  
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس:
آدرس ایمیل :لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.

نظرات و پیشنهادات محصولات- متن پایین صفحه

صفحه محصول-متن بالای فرم نظرات

نظرات و پیشنهادات شما

نظرات و پیشنهادات محصولات- متن بالای صفحه


موضوع :  
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس:
آدرس ایمیل :لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.

نظرات و پیشنهادات محصولات- متن پایین صفحه

چای ساز با تنظیم دما

قوری 1 لیتری+ کتری 1.7 لیتری و بخاری استریکس بادوام

ظرفیت کتری : 1.7 لیتر

ظرفیت قوری 1 لیتر

درجه حرارت متفاوت

بخاری استریکس آلمان جهت استفاده طولانی مدت