چرخ گوشت MEG-30B-869

0 ستاره
چرخ گوشت MEG-30B-869
قیمت: >
تخفیف 0 تومان
قیمت برای شما:

صفحه محصول-متن زیر صفحه نمایش محصول


صفحه محصول-متن بالای فرم نظرات

نظرات و پیشنهادات شما

نظرات و پیشنهادات محصولات- متن بالای صفحه


موضوع :  
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس:
آدرس ایمیل :لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.

نظرات و پیشنهادات محصولات- متن پایین صفحه

صفحه محصول-متن بالای فرم نظرات

نظرات و پیشنهادات شما

نظرات و پیشنهادات محصولات- متن بالای صفحه


موضوع :  
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس:
آدرس ایمیل :لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.

نظرات و پیشنهادات محصولات- متن پایین صفحه

مجهز به صفحه نمایش دیجیتال درجه حرارت وزمان کارکرد

تیغه استیل ضد زنگ

صفحه مشبک استیل ضد زنگ متوسط وبزرگ

عملکرد معکوس موتور جهت جلوگیری از انباشت گوشت

مجهز به ترموستات جهت جلوگیری از افزایش دمای بیش از حد موتور

رنگ مشکی